Hệ thống khai báo hóa chất

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất quy định: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/).

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?

Liên kết