Tin tức
Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược Ban điều hành Chương trình Hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2019. Nội dung đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong phạm vi các nhiệm vụ , nội dung được quy định trong Quyết định số 61/2007/Q Đ-TTg ngày 07/5/2007 cua Thủ tướng chính phủ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHAI BÁO HÓA CHẤT Cục Hóa chất sẽ dừng việc thực hiện thủ tục khai báo hóa chất tại Cục Hóa chất (http://khaibaohoachat.cuchoachat.gov.vn/) từ 17h ngày 24 tháng 11 năm 2017 và chuyển sang thực hiện tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/).
Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia Cục Hóa chất thông báo các đơn vị, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia để đăng ký tài khoản sử dụng và chữ ký số
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4049/QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
» Thông báo nộp hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược (21/04/2016)
» Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu (16/03/2016)
» Thông báo kiểm tra định kỳ (16/03/2016)
» Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược (09/03/2016)
» Thông báo Tài khoản Cục Hóa chất (10/08/2015)
Xem trang:1234

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?