Tin tức
Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia Cục Hóa chất thông báo các đơn vị, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia để đăng ký tài khoản sử dụng và chữ ký số
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4049/QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
Thông báo nộp hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược Thực hiện Quyết định số 6194/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Văn phòng Hóa dược đề nghị các đơn vị chủ trì các đề tài, dự án năm 2016 nộp hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ về Văn phòng Hóa dược
Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành “Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”, Văn phòng Hóa dược thông báo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Hóa dược nộp hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
» Thông báo kiểm tra định kỳ (16/03/2016)
» Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược (09/03/2016)
» Thông báo Tài khoản Cục Hóa chất (10/08/2015)
» Thông báo Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược (10/08/2015)
» Invitation for Tender (25/05/2015)
Xem trang:1234

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?