Tin tức
Thông báo nộp hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược
(Cập nhật:21-04-2016)
Thực hiện Quyết định số 6194/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Văn phòng Hóa dược đề nghị các đơn vị chủ trì các đề tài, dự án năm 2016 nộp hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ về Văn phòng Hóa dược

 Thực hiện Quyết định số 6194/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Văn phòng Hóa dược đề nghị các đơn vị chủ trì các đề tài, dự án năm 2016 nộp hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ về Văn phòng Hóa dược.
Để kịp tiến độ ký hợp đồng và triển khai các đề tài và dự án, Văn phòng Hóa dược đề nghị các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ gửi 01 bản hợp đồng, thuyết minh và file điện tử về Văn phòng Hóa dược trước ngày 26 tháng 4 năm 2016 để rà soát trước khi trình lãnh đạo Bộ. Form mẫu hợp đồng dowload dưới đây.

Tệp đính kèm: Hop dong du an.doc
Hop dong de tai (1).doc
Mẫu Dự án.doc
Mẫu Đề tài.doc
Phụ lục hợp đồng.doc
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?