Tin tức
Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia
(Cập nhật:21-11-2017)
Cục Hóa chất thông báo các đơn vị, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia để đăng ký tài khoản sử dụng và chữ ký số

 Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Tại Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hiện nay, Cục Hóa chất đang phối hợp với Tổng cục Hải quan để chuẩn bị cho việc triển khai thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia khi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Để tránh ảnh hưởng đến việc nhập khẩu hàng hóa, Cục Hóa chất đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia để đăng ký tài khoản sử dụng và chữ ký số (https://vnsw.gov.vn/).

Cục Hóa chất thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Tệp đính kèm: Thông báo.pdf
Tài liệu hướng dẫn sử dụng.doc

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?