Liên hệ

1. Các vấn đề liên quan đến thủ tục khai báo hóa chất, các đơn vị liên hệ với Cục Hóa Chất theo địa chỉ:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa: Văn phòng Cục Hóa chất, số điện thoại: 04. 222 05 057.

Bộ phận xử lý hồ sơ: Phòng Thông tin Hóa chất, số điện thoại: 04. 222 05 118.

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lưu ý: Với các doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai báo hóa chất tại khu vực miền Nam, hồ sơ sẽ do Văn phòng đại diện Cục Hóa chất giải quyết. Số điện thoại 08.39140840. Địa chỉ: Lầu 2, số 12 Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các vấn đề liên quan đến quy trình khai báo điện tử và các thắc mắc liên quan đến vấn đề kỹ thuật của Hệ thống Cấp giấy xác nhận khai báo trực tuyến xin quý doanh nghiệp liên hệ với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin theo địa chỉ:

Phòng Dịch vụ công trực tuyến - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương. Điện thoại: 04.22205395, Fax: 04.22205397

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ( Bộ phận thực hiện thủ tục cấp chữ ký số công cộng ĐT: 04 222 05 513,  Fax: 04.222 05 507)