Hệ thống khai báo hóa chất

Hệ thống khai báo hóa chất là dịch vụ công của Cục Hóa chất được triển khai trực tuyến, thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?
Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược Ban điều hành Chương trình Hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2019. Nội dung đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong phạm vi các nhiệm vụ , nội dung được quy định trong Quyết định số 61/2007/Q Đ-TTg ngày 07/5/2007 cua Thủ tướng chính phủ
Đọc tiếp ...
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHAI BÁO HÓA CHẤT (24/11/2017)
  • Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (21/11/2017)
  • Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược (26/05/2017)
  • Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược (26/05/2016)
  • Liên kết