redf:9redf:14 Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Quay về
Thông tin văn bản số: 28/2010/TT-BCT
Số hiệu văn bản:  28/2010/TT-BCT
Tên văn bản:  Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ
Loại văn bản:  Đang soạn thảo
Lĩnh vực:  Thông tư
CQ ban hành:  Bộ Công Thương
Ngày ban hành:  28/06/2010
Ngày hiệu lực:  16/08/2010
Ngày hết hiệu lực:  
Người ký:  Nguyễn Nam Hải
Từ khóa:  
Danh sách tệp đính kèm văn bản:
TT 28-2010-BCT.pdf
_ Thong tu 28.doc