Văn bản pháp quy

Quay về
Thông tin văn bản số: 32/2017/TT-BCT
Số hiệu văn bản:  32/2017/TT-BCT
Tên văn bản:  THÔNG TƯ Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Loại văn bản:  Đã ban hành
Lĩnh vực:  Thông tư
CQ ban hành:  Bộ Công Thương
Ngày ban hành:  28/12/2017
Ngày hiệu lực:  28/12/2017
Ngày hết hiệu lực:  
Người ký:  Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Từ khóa:  
Danh sách tệp đính kèm văn bản: