redf:5 Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Quay về
Thông tin văn bản số: 06/2007/QH12
Số hiệu văn bản:  06/2007/QH12
Tên văn bản:  Luật hoá chất
Loại văn bản:  Đang soạn thảo
Lĩnh vực:  Luật
CQ ban hành:  Quốc Hội
Ngày ban hành:  21/11/2007
Ngày hiệu lực:  01/07/2008
Ngày hết hiệu lực:  
Người ký:  
Từ khóa:  
Danh sách tệp đính kèm văn bản:
otc_6092916.pdf