Tin tức
Thông báo Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược
(Cập nhật:10-08-2015)
Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch đào tạo của Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược), Ban Điều hành liên ngành Chương trình Hóa dược tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài năm 2015

 Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch đào tạo của Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược), Ban Điều hành liên ngành Chương trình Hóa dược tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài năm 2015 (ứng viên đăng ký năm 2015 và nhập học năm 2016). Chi tiết về Kế hoạch tuyển sinh được trình bày trong Phụ lục I; mẫu Hồ sơ đăng ký được trình bày tại Phụ lục II kèm theo Thông báo này

Tệp đính kèm: 245 TB.BDHHD %28phu luc%29.pdf
245TB-BĐHHD.doc
245TB-BĐHHD.pdf
›› Thông báo Tài khoản Cục Hóa chất
›› Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo kiểm tra định kỳ
›› Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu
›› Thông báo nộp hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?