Tin tức
Thông báo Tài khoản Cục Hóa chất
(Cập nhật:10-08-2015)
Thực hiện Thông tư 85/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

 Thực hiện Thông tư 85/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đề nghị cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu qua mạng nộp lệ phí cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất, Cục Hóa chất thông báo Tài khoản Cục Hóa chất:

TK : 3511
Mã ĐVQHNS: 1096263
Tại Kho bạc Hoàn kiếm - Hà Nội

 

Tệp đính kèm:
›› Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo kiểm tra định kỳ
›› Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu
›› Thông báo nộp hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?