Tin tức
Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
(Cập nhật:09-03-2016)
Triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Chương trình Hóa dược,Ban điều hành chương trình hóa dược thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược

 

 Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược), Ban điều hành chương trình hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, có mong muốn và khả năng thực hiện các nội dung phù hợp với mục tiêu của chương trình tiến hành góp ý, đề xuất và đăng ký các nội dung cho năm 2017.Chi tiết thông báo và mẫu hồ sơ xin xem file đính kèm.

 

Tệp đính kèm: Phụ lục.doc
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG.doc
Thông báo.pdf
›› Thông báo kiểm tra định kỳ
›› Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu
›› Thông báo nộp hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?