Tin tức
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
(Cập nhật:26-05-2016)
Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4049/QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược

 

 Thực hiện Quyết định số 4049/QĐ-BCT ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2017 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”, Bộ Công Thương thông báo như sau:


1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN nêu trên.

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015. 

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng
Hóa dược, số 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 1
5 tháng 6 năm 2016 (thứ ), tính theo dấu đến của Cục Hóa chất.

Danh mục đề tài, dự án tại Quyết định và Phụ lục kèm theo./.

 

Tệp đính kèm: QD phe duyet danh muc DTDA.doc
Danh mục ĐT-DA 2017.docx
THONG BAO tuyen chon xet chon 1.doc
›› Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
›› Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?