Tin tức
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHAI BÁO HÓA CHẤT
(Cập nhật:24-11-2017)
Cục Hóa chất sẽ dừng việc thực hiện thủ tục khai báo hóa chất tại Cục Hóa chất (http://khaibaohoachat.cuchoachat.gov.vn/) từ 17h ngày 24 tháng 11 năm 2017 và chuyển sang thực hiện tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/).

        Tại Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Thực hiện quy định tại Nghị định trên, Cục Hóa chất sẽ dừng việc thực hiện thủ tục khai báo hóa chất tại Cục Hóa chất (http://khaibaohoachat.cuchoachat.gov.vn/) từ 17h ngày 24 tháng 11 năm 2017 và chuyển sang thực hiện tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/).

Cục Hóa chất thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Tệp đính kèm:
›› Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?